Ved tømming av minirenseanlegg og slamavskillere krever stadig flere kommuner at tømmebilen avvanner slammet. Både økonomisk og miljømessig er det mye å hente ved en slik praksis. Et forskningsprosjekt skal nå vurdere hvorvidt avvanning av slam fra minirenseanlegg og tilbakeføring av rejektvann til anlegget kan ha negative konsekvenser.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com